Historie kuželny

Kuželna 1978     Kuželkářský oddíl v Doksech byl založen při DSO Dynamo Doksy v roce 1950 a hostoval na kuželně v Jestřebí, protože náš starý kuželník, tehdy ještě jedno dráhový, který stál v místě dnešní ubytovny TJ Dynamo Doksy bylo vlastně takové provizorium, na kterém se nedalo řádně trénovat ani hrát. V době svého založení měl oddíl 10 členů. Proto se po třech letech kuželkářský oddíl rozhodl, že si v akci "Z" postaví svůj sportovní stánek nový. V té době měl oddíl už 25 členů. Byli to velcí nadšenci, kteří se tehdy snažili ze všech sil o to, aby stavba byla co nejdříve dokončena a mimo asfaltových potahů na plánech si všechno udělali sami. Na hrubé stavbě od­pracovali více jak 2500 hodin. Výběrem terénu vhodným pro stav­bu kuželny byl pověřen p. Kužel, který byl v té době i předse­dou oddílu. Toto mu bylo uloženo na výborové schůzi DSO Dynama 3.4 1953. Oddíl se tehdy usnesl, že by nová kuželna měla stát vedle hřiště kopané a se stavbou započal již v květnu 1953. Tak, jak tehdy bylo obvyklé, bez řádného povolení a všech patřičných náležitostí. Se všemi náležitostmi, týkajícími se legalizace, byly proto velké starosti a problémy, ale nakonec se vše dalo do pořádku, a tak asi byla postavena první kuželna na okrese Česká Lípa. Slavnostní zahájení - kolaudace - byla 20.3 1954, provedl ji p. Šafránek. Na výstavbě kuželny se nejvíce podíleli tito členové oddílu: p. Koželuh, Paluska, Líbal, Klaub, Vala­chy, Skála, Novák, Klaub Vladimír, Máj, Prchal, Vágner, Šverma, Fedič, Beneš, Veverka, Taran, Bartoň, Šinágl, Pelda a Barcal. Všem těmto jmenovaným patří náš dík za to, že kuželník postavili a my se jen snažíme, pokud je to v našich silách, jej vylepšovat. A tak se zhruba po 28 letech dala kuželkářská parta do velkého díla, aby opět kuželna byla tak jako kdysi nazývána jednou z nejlep­ších na našem okrese. Za tu dobu dost zastarala a bylo nutno přikročit k celé řadě oprav většího rozsahu. Přestavba probíha­la ve dvou letech. V roce 1982 náš oddíl vybudoval svoji vlastní kotelnu, kůlnu na otop a zazdil všechna jednoduchá a zastaralá okna na kuželně. Dále pak jsme si přistavěli svůj vlastní vchod a příruční sklad, kuchyňku a sprchový kout. Na tomto náročném úkolu se nejvíce podíleli tito pánové: Šimonek, Březina, Pa­luska, Cvrček, Vokurka, Blažejovský, Glaser, Bada, Kuric, Řehoř a celkem bylo odpracováno přes 1*000 brigádnických hodin. V roce 1983 se náš kolektiv díky pochopení a účinné po­mocí hlavního výboru TJ Dynamo Doksy mohl pustit do instalace automatických stavěčů. Samostatná příprava na montáž byla dosti složitá a náročná na čas. Pří této příležitosti se naše parta rozhodla, že vymění všechny dřevěné konstrukce na naší kuželně, protože stávající byly za těch 28 let značně zchátralé. A tak jsme se dali do velkého díla a pracovali tak, abychom byli hoto­vi včas, to je do zahájení podzimní části naší mistrovské sou­těže. A že se nám to podařilo, o to se zasloužil skoro celý náš kolektiv. Z těch nejaktivnějších bych uvedl alespoň několik: p. Březina, Šimonek, Prajzler, Chadraba, Vokurka, Paluska, Řehoř, Glaser, Blažejovský, Cvrček. Celkem bylo jen na této akci odpracováno 1131,5 hodiny. Velký dík patří hlavnímu výboru naší Vzorné TJ za poskytnuté finanční prostředky a dále hospodáři naší jednoty p. Vávrovi, který nám při těchto akcích velice účinně pomáhal. Další přestavba se konala v roce 1988. Byla přestavěna házecí prkna a beton kolem nich, předěláno propadliště a doplněny radiátory topení. V roce 1991 byli víceméně svépomocí přistavěny  nové šatny čímž vzniklo na kuželně více místa a lepší prostředí. “A“ družstvo v roce 1997 vyhrálo soutěž a podmínka pro postup výš byla nutnost vybudovat saduritový povrch drah místo asfaltu. Do začátku podzimní soutěže bylo vše hotovo včetně stavby nové stěny oddělující hráče od diváků a nové prostornější kuchyňky. Roku 2006 jsme zakoupily automatické stavěče, podavač včetně koulí, elektroniky a ovládacích pultů z Liberecké haly. O letní přestávce se vše stihlo přebudovat. A zatím poslední akce bylo v roce 2012 přebudování veškeré elektroniky a instalování nových ovládacích panelů. Zkrátka stále je co budovat…….

TOPlist